PL/SQL

set serveroutput on

begin
  dbms_output.enable(10000);
  dbms_output.put_line('Hello World');
end;
/

PL/SQL to język zapytań stworzony przez firmę Oracle. Jest to PL/SQL 1jeden z najpopularniejszych rozwiązań dla systemów baz danych.