Octave

printf("Hello World\n");

Octave to szanowane środowisko programowania oraz język stosowany w obliczeniach numerycznych. Jest to narzędzie używane przez społeczność naukową na świecie.