Matlab

disp('Hello World');

Matlab to obecnie najintensywniej rozwijane środowisko Matlab 1programistyczne dla inżynierów i naukowców na świecie. Mnogość bibliotek i rozwiązań umożliwia doskonałe wsparcie przy rozwiązywaniu wielu technicznych problemów naukowych i technicznych.