Digital Microscopy (ODMS)

Od lat 80-tych w rękach lekarzy i naukowców pojawiło się nowe narzędzie: mikroskop cyfrowy a wraz z nim rozwinęła się nowa dziedzina nauki – telemedycyna. To właśnie cyfrowy mikroskop przyśpieszył cały proces badawczy. W wielu procesach nawet czterokrotnie. Niech jednym z dowodów będzie przyśpieszenie najsłynniejszego projektu badawczego na świecie: The Human Genomical Project. Ponadto od tej pory problem badania tkanek na obecność nowotworów nie wymagał bezpośredniego uczestnictwa lekarzy na sali operacyjnej. Od tej pory lekarz nie musiał podróżować pomiędzy placówkami medycznymi a w nagłych przypadkach był w stanie wraz z liczniejszym gronie ocenić materiał niemal z domu. Telemedycyna oraz automatyzacja procesu badawczego zapoczątkował cichą rewolucję w medycynie, która trwa po dziś dzień.

Digital Microscopy (ODMS)