C++

#include <iostream>

int main()
{
    std::cout << "Hello World!" << std::endl;
}

C plus plus, niemalże doskonały język programowania bardzo C++ 1wydajnych programów dla dedykowanych architektur sprzętowych. To co najmniej tak samo wydajny język jak jego poprzednik C, ale z licznymi rozszerzeniami umożliwiającymi prostsze implementowanie skomplikowanych algorytmów.