C#

class HelloWorld
{
    static void Main()
    {
        System.Console.WriteLine("Hello, World!");
    }
}

C# jest najnowszym osiągnięciem firmy Microsoft. Chociaż ma wiele zapożyczeń C# 1zaczerpniętych z Javy to posiada także wiele innowacyjnych właściwości. Obecnie używam tego języka do produkcji aplikacji desktopowych z racji niewielkiego stażu w wytwarzaniu oprogramowania w tym języku.